Działanie niepożądane definiuje się jako każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Jeżeli jesteś pacjentem lub opiekunem pacjenta, u którego po zastosowaniu któregoś z produktów leczniczych firmy Alba Thyment Sp. z o.o. wystąpiły działania niepożądane lub jesteś lekarzem / farmaceutą /pracownikiem służby zdrowia i chciałbyś zgłosić działanie niepożądane, które wystąpiło u Twojego pacjenta podczas stosowania naszego produktu leczniczego, prosimy o poinformowanie nas o tym telefonicznie lub za pomocą formularza zgłoszenia działań niepożądanych. Przesłane przez Państwa zgłoszenie zostanie przez nas przeanalizowane, a przedstawiciel firmy Alba Thyment Sp. z o.o. skontaktuje się z Państwem w celu uzyskania więcej informacji.

Zgłoszenie działania niepożądanego można dokonać 24 godziny na dobę pod nr +48 607 696 231.

Proszę podać inicjały osoby w której zaobserwowane zostało działanie niepożądane oraz informacje jak się z daną osobą skontaktować.

Zgłoszenie działania niepożądanego można dokonać poprzez wypełnienie formularza.

* oznacza pole wymagane
Osoba zgłaszająca działanie niepożądane
Dane kontaktowe


Informacje o leku
Zakres czasowy (od kiedy do kiedy występowało działanie niepożądane):
do :Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest ALBA THYMENT Sp. z o.o. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z realizacją wynikających z przepisów prawa obowiązków w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych. Podane dane osobowe będą przekazywane w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcom danych, w tym właściwym organom regulacyjnym oraz podmiotom odpowiedzialnym. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem osób wykonujących zawód medyczny co do których odpowiednie przepisy prawa regulujące zasady wykonywania zawodu przewidują obowiązek zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.